Pojištění podnikatelů

 • pojištění živnostníků, malých a středních podnikatelů i velkých nadnárodních společností
 • pojištění majetku do 100 000 000,- Kč, odpovědnosti za újmu do 30 000 000,- Kč a ročních příjmů do 70 000 000,- Kč
 • pojištění na míru dle potřeb a přání klienta
 • pojištění profesní odpovědnosti pro architekty, právníky, notáře, daňové poradce, účetní, makléře nebo lékaře
 • pojištění finanční způsobilosti proti úpadku dopravce
 • pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele (odpovědnost za přepravovaný náklad)
 • pojištění bytových domů včetně pojištění odpovědnosti členů společenství vlastníků jednotek
 • pojištění výstav
 • pojištění odpovědnosti člena orgánu obchodní korporace
 • pojištění cestovních a pracovních agentur
 • pojištění sdružení myslivců
 • pojištění finanční ztráty s limitem pojistného plnění 900 000 000,- Kč
 • pojištění proti terorismu pro podnikatele a subjekty veřejné správy