Cestovní pojištění

 • krátkodobé, dlouhodobé nebo opakované výjezdy
 • individuální nebo skupinové
 • nepřetržitá asistenční služba (předcestovní i cestovní)
 • územní platnost – Evropa nebo celý svět
 • turistické cesty, pracovní nebo sportovní
 • tematické balíčky (léto, zima, golf)
 • rozsah pojištění:
  • pojištění léčebných výloh
  • pojištění odpovědnosti
  • úrazové pojištění
  • pojištění zavazedel
  • pojištění storna cesty
  • pojištění nevyužité dovolené
  • pojištění zpoždění letu
  • pojištění zpoždění zavazadel
  • pojištění pro případ únosu letadla
  • pojištění nákladů na veterinární péči v zahraničí