Pojištění odpovědnosti

 • výběr z limitů pojistného plění
 • lze sjednat bez spoluúčasti nebo s 15 % spoluúčastí
 • pro případy, kdy Vy nebo Vaši blízcí způsobí újmu třetí osobě v různých životních situacích (např. vytopení sousedů, zničení zboží v obchodě nebo zavinění nehody při jízdě na kole)
 • vztahuje se také na věci převzaté (movité i nemovité), věci zapůjčené a na újmu způsobenou osobou zaměstnanou nebo vypomáhající v domácnosti pojištěného
 • lze připojistit újmu vzniklou na mobilním telefonu, tabletu nebo notebooku
 • náhrada újmy způsobená v souvislosti s:
  • vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
  • výkonem pracovní činnosti
  • držbou nemovité věci
  • činnostmi při rekreaci a zábavě
  • provozováním sportovní činnosti
  • jízdou na koni
  • vlastnictvím a provozováním malého plavidla
  • vlastnictvím a používáním zbraní držených na základě povolení, mimo výkon práva myslivosti
  • vlastnictvím nebo opatrováním zvířat
  • vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů
  • dalšími činnostmi běžného občanského života
  • činností zaměstnance při výkonu povolání