Pojištění odpovědnosti

  • výběr z limitů pojistného plění
  • lze sjednat bez spoluúčasti nebo s 15 % spoluúčastí
  • pro případy, kdy Vy nebo Vaši blízcí způsobí újmu třetí osobě v různých životních situacích (např. vytopení sousedů, zničení zboží v obchodě nebo zavinění nehody při jízdě na kole)
  • vztahuje se také na věci převzaté (movité i nemovité), věci zapůjčené a na újmu způsobenou osobou zaměstnanou nebo vypomáhající v domácnosti pojištěného
  • lze připojistit újmu vzniklou na mobilním telefonu, tabletu nebo notebooku
  • náhrada újmy způsobená v souvislosti s:
   • vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
   • výkonem pracovní činnosti
   • držbou nemovité věci
   • činnostmi při rekreaci a zábavě
   • provozováním sportovní činnosti
   • jízdou na koni
   • vlastnictvím a provozováním malého plavidla
   • vlastnictvím a používáním zbraní držených na základě povolení, mimo výkon práva myslivosti
   • vlastnictvím nebo opatrováním zvířat
   • vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů
   • dalšími činnostmi běžného občanského života
   • činností zaměstnance při výkonu povolání
   • výkonem myslivosti