Životní pojištění

 • pojištění pro celou rodinu (na jedné smlouvě až 7 osob)
 • vstupní věk do 70 let
 • platby měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční
 • možnost odpočtu z daňového základu až 24 000,- Kč
 • alokace pojistného do portfolia životního cyklu nebo do portfolia a fondů podle Vašeho individuálního výběru
 • široký výběr rizik
 • garance plnění u velkých úrazů (trvalé následky a denní odškodné)
 • plnění za neúrazové děje (svaly či šlachy nevydrží zátěž)
 • připojištění závažných následků očkování
 • možnost automatického pojištění všech nově narozených dětí za jednu sazbu
 • bonus za bezeškodní průběh po 7 letech
 • věrnostní bonus ve čtvrtinách pojistné doby
 • plnění za typicky mužské a ženské druhy rakoviny
 • 2násobné plnění při autonehodě
 • plnění za lázně a sanatoria a při kosmetických operacích
 • plnění z úrazových rizik i při teroristickém útoku
 • připojištění závažných onemocnění a poranění nebo úrazu i pro osoby v invalidním důchodu
 • v průběhu pojištění lze měnit výši a umístění pojistného
 • opakované plnění i závažných onemocnění a poranění

Rizikové a úrazové pojištění

 • pojištění pro celou rodinu (na jedné smlouvě až 6 osob)
 • vstupní věk do 70 let
 • platby měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční
 • široký výběr životních a neživotních rizik
 • připojištění invalidity s volbou pojistné částky pro každý stupeň invalidity
 • připojištění závažných onemocnění a poranění volbou skupin dle typu onemocnění
 • 2násobné plnění při autonehodě
 • připojištění závislosti na péči a příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky
 • pro děti – připojištění zlomenin, ošetřování členem rodiny a hospitalizace s doprovodem
 • možnost automatického pojištění všech nově narozených dětí za jednu sazbu
 • bonus za bezeškodní průběh po 6 letech
 • věrnostní bonus každoročně
 • možnost úpravy parametrů v průběhu pojištění