Životní pojištění

  • pojištění pro celou rodinu (na jedné smlouvě až 7 osob)
  • vstupní věk do 70 let
  • platby měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční
  • možnost odpočtu z daňového základu až 24 000,- Kč
  • zaměstnavatel si může odečíst z daní až 50 000,- Kč za rok
  • alokace pojistného do portfolia životního cyklu nebo do portfolia a fondů podle Vašeho individuálního výběru
  • široký výběr rizik
  • garance plnění u velkých úrazů (trvalé následky a denní odškodné)
  • plnění za neúrazové děje (svaly či šlachy nevydrží zátěž)
  • připojištění závažných následků očkování
  • možnost automatického pojištění všech nově narozených dětí za jednu sazbu
  • bonus za bezeškodní průběh po 7 letech
  • věrnostní bonus ve čtvrtinách pojistné doby
  • plnění za typicky mužské a ženské druhy rakoviny
  • 2násobné plnění při autonehodě
  • plnění za lázně a sanatoria a při kosmetických operacích
  • plnění z úrazových rizik i při teroristickém útoku
  • připojištění závažných onemocnění a poranění nebo úrazu i pro osoby v invalidním důchodu
  • v průběhu pojištění lze měnit výši a umístění pojistného
  • opakované plnění i závažných onemocnění a poranění

Rizikové a úrazové pojištění

  • pojištění pro celou rodinu (na jedné smlouvě až 6 osob)
  • vstupní věk do 70 let
  • platby měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční
  • široký výběr životních a neživotních rizik
  • připojištění invalidity s volbou pojistné částky pro každý stupeň invalidity
  • připojištění závažných onemocnění a poranění volbou skupin dle typu onemocnění
  • 2násobné plnění při autonehodě
  • připojištění závislosti na péči a příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky
  • pro děti – připojištění zlomenin, ošetřování členem rodiny a hospitalizace s doprovodem
  • možnost automatického pojištění všech nově narozených dětí za jednu sazbu
  • bonus za bezeškodní průběh po 6 letech
  • věrnostní bonus každoročně
  • možnost úpravy parametrů v průběhu pojištění