Pojištění nemovitosti

 • rodinný dům, chalupa, chata, mobilní dům a dům ve výstavbě
 • bytové domy včetně jejich součástí a příslušenství, u kterých nejméně jedna polovina plochy slouží k trvale obytným účelům
 • pojištění vedlejších staveb (např. garáž) a jejich stavebních součástí
 • vedlejší stavby na jiném místě pojištění (např. stodola, stáj, oplocení, bazén)
 • pojištění v nových cenách
 • základní asistenční služby ZDARMA
 • rozsah pojištění:
  • mráz na vodovodním a topném systému
  • náraz vozidla, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení
  • únik kapaliny z technického zařízení
  • kouř, výbuch, požár
  • aerodynamický třesk
  • tíha sněhu a námrazy, sesuv nebo zřícení sněhových lavin
  • pád stromů a stožárů
  • zemětřesení, zřícení skal nebo zemin, sesuv půdy
  • krupobití, vichřice
  • přímý úder blesku
  • zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí
  • poškození nebo zničení elektronických a strojních zařízení z jiných příčin
  • poškození nebo zničení skel z jiných příčin
  • poškození nebo zničení pojištěné stavby živočišnými škůdci
  • atmosferické srážky
  • graffiti
  • stavební materiál a dočasné stavby
  • povodně a záplavy
  • vandalismus – úmyslné poškození nebo zničení
  • odcizení věcí krádeží nebo loupeží
  • náhrada ztráty vody
  • zahradní architektura
  • prostředky protipožární ochrany
  • strojní pojištění výtahů

Pojištění domácnosti

 • v rodinném domě, chalupě, chatě a v mobilním domě
 • v bytovém domě
 • pojištění v nových cenách, za které se dá věc znovu pořídit
 • základní asistenční služba ZDARMA
 • rozsah pojištění při poškození, zničení nebo odcizení:
  • elektronika a elektrospotřebiče
  • nábytek včetně kuchyňských linek
  • skla, sklokeramické varní desky
  • podlahová krytina (koberec, plovoucí podlana atd.)
  • oblečení a obuv
  • bytový textil (závěsy, záclony, přehozy, ručníky atd.)
  • sportovní, rybářské a lovecké potřeby, jízdní kola (jak v místě pojištění, tak na území celé ČR), malá plavidla
  • dětské kočárky, invalidní vozíky, zdravotní pomůcky na území celé ČR
  • domácí dílny a hobby
  • zahradní technika, zahradní nábytek, náčiní a nářadí
  • osvětlovací tělesa
  • peníze v hotovosti, cennosti a ceniny
  • potraviny uložené v chladícím zařízení
  • domácí a drobné zvířectvo
  • věci sběratelského zájmu
  • osobní doklady
  • cizí věci k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání (služební notebook, mobilní telefon)
  • náklady na záchranu elektronických dat na pevných discích počítačů a notebooků
  • stavební součásti a příslušenství pořízené vlastním nákladem
  • majetek zvláštní hodnoty
  • náklady na náhradní ubytování (neobyvatelná domácnost)
  • věci v nebytových prostorách, na zabezpečeném prostranství a ve společných částech domu
  • věci umístěné v uzamčeném automobilu na území ČR
  • střelné zbraně včetně střeliva v místě pojištění

Povinné ručení

 • výběr z limitů pojistného plnění
 • základní asistenční služby ZDARMA
 • přívěsný vozík do 750 kg ZDARMA
 • doplňková pojištění:
  • pojištění skel vozidla
  • pojištění zavazadel ve vozidle
  • úrazové pojištění osob ve vozidle
  • pojištění odcizení vozidla
  • pojištění živelné události (např. kroupy)
  • SERVIS PRO (uhrazení opravy Vašeho vozidla v plné výši a zapůjčení náhradního vozidla
  • pojištění střetu se zvířetem
  • pojištění drobných poškození vozidla
  • MINIHAV (živelní událost a odcizení vozidla)
  • KLIKA (uhrazení opravy Vašeho vozidla, pokud jste si ho poškodili při Vámi zaviněném střetu nebo nárazu s jiným vozidlem nebo překážkou)
  • rozšířené asistenční služby (PLUS/CAR+/CAR MAXI)
  • poškození kabeláže vozidla zvířetem
  • náklady na nájem náhradního vozidla

Havarijní pojištění

 • výběr z kombinací rizik (havárie, odcizení, živel a vandalismus):
 • základní asistenční služby ZDARMA
 • krátkodobé havarijní pojištění na dovolenou
 • doplňková pojištění:
  • pojištění skel vozidla
  • rozšířené asistenční služby (PLUS/CAR+/CAR MAXI)
  • úrazové pojištění osob ve vozidle
  • náklady na nájem náhradního vozidla
  • pojištění zavazadel ve vozidle
  • pojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje
  • GAP (peníze na nové auto v případě totální škody)